This page contains information about the exam. The page will be updated as we know more. You can post comments and/or questions about the exam using the blog feature on this page. We will try to monitor the page, and provide answers continuously.

Time & Place

Date: January 17-22, 2013

Place: 5A.20

External Examiner (censor):

 • Kasper Bilsted Graversen
 • Birger Andersen
 • Henrik Bulskov Styltsvig

Exam Schedule: See separate page.

Q&A time slot: January 11th, 2013, in AUD2 from 09:00 to 10:00

Exam Syllabus

This is the Syllabus (Danish: Pensumliste) for the BDSA 2012 course.

[OOAD] Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development 3rd Edition by Craig Larman

 • chapter 1 - 2 (p. 3-40)
 • chapter 4 - 10 (p. 47-180)
 • chapter 13 (p. 197-212)
 • chapter 15 - 18 (p. 221-362)
 • chapter 25 - 26 (p. 413-472)
 • chapter 28 - 30 (p. 477-500)
 • chapter 33 - 39 (p. 541-669)
[SE9] Software Engineering 9th ed by Ian Sommerville
 • chapter 1-3 (3-81)
 • chapter 4 (82-117)
 • chapter 8 (205-233)
[PrC#] Programming C# 4.0 by  Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty.
 • chapter 5
 • chapter 8
 • chapter 13
 • chapter 14 skip WCF (last section), (11)
 • chapter 16
[C#P] C# Precisely by P. Sestoft and Henrik I. Hansen.
 • chapter 28
 • chapter 10.19, 12.22, 12.23, 17, 26 (skip 26.12)

Eksamen [in Danish]

Eksamen er mundtlig og uden forberedelse. Projektet fra december 2012 indgår i bedømmelsen og vi regner ud hvor godt projektet opfylder de krav der står i projektbeskrivelsen. Der gives ikke separat karakter for projektet, men der gives én samlet karakter for både projektet (dvs. både kode og rapport), samt den mundtlige eksamen.

Eksamensform:

 1. Du trækker et tilfældigt spørgsmål blandt de 15 der er vist nedenfor og siger noget om dette emne i 7-10 minutter.
 2. Vi stiller nogle uddybende spørgsmål i relation til det trukne spørgsmål og til andre dele af pensum.
 3. Derefter – hvis der er tid – kan vi stille nogle spørgsmål til din projektrapport.

Hele processen, inklusiv karaktergivning, tager op til 30 minutter per studerende. Til punkt (1) ovenfor har du tavle til rådighed. Under eksamenslæsningen kan du lave nogle små eksempler for hvert muligt spørgsmål, og så tage udgangspunkt i de eksempler i din fremlæggelse. Du kan med fordel tage eksempler fra dit projekt, for eksempel forskellige UML diagrammer, design patterns og evt. C# kode.

Du kan skrive eksemplet på en overheadplanche (på papir) og tage plancherne med til eksamen. Du skal ikke forberede et slide show, for det vil ikke være tid til at fumle med at sætte en projektor til din latop eller lignende.

Du kan også lave et ark med stikord til hvert eksamensspørgsmål, og kigge kort på arket når du har trukket spørgsmålet, men læg så arket væk – det forvirrer dig bare hvis du hele tiden kigger på det, og det trækker ned ved bedømmelsen.

Til punkt (3) ovenfor er det en god idé at medbringe din projektrapport. Vi har den selvfølgelig også.

Når alle fra en projektgruppe har været oppe og fået deres individuelle karakter, vil gruppen samlet kunne få feedback på projektet.

Eksamensspørgsmål

 1. Redegør for OOA&D metoden som beskrevet i Craig Larman’s bog. Kom f.eks. ind på emner såsom OOA, OOD, UML, Iterative, Evolutionære og Agile Software udviklingsprocesser, RUP, etc.
 2. Redefør for objekt-orienteret analyse (OOA), herunder kravsspecifikation, non-funktionelle krav, use cases, domænemodeller, og system sekvensdiagrammer.
 3. Redegør for hvordan parallelle processer (threads) håndteres i .NET arkitekturen og C#. Du skal forklare hvilke udfordringer der er forbundet med at håndtere parallelitet i et program og diskutere hvordan man i C# kan håndterer tråde og implementerer tråd-synkronisering.
 4. Forklar C# delegates, herunder hvordan man kan bruge anonyme metoder samt lambda udtryk til at implementere dem, samt events.
 5. Forklar C# Windows Communication Foundation (WCF) , herunder hvordan man kan implementer web services, gerne med et C# eksemple.
 6. Forklar hvordan data kan håndteres med LINQ og basis principperne bagved Entity Framework.
 7. Forklar hvordan man bruger UML til OO Design med fokus på sekvensdiagrammer og klassediagrammer.
 8. Forklar hvad “Responsibility Driven Design” er og hvad GRASP principperne går ud på.
 9. Forklar følgende design mønstre, gerne gennem UML og C# kode. Brug evt. eksempler fra dit projekt:
  • Adapter, Factory, Command
 10. Forklar følgende design mønstre, gerne gennem UML og C# kode. Brug evt. eksempler fra dit projekt:
  • Singleton, Strategy, Proxy
 11. Forklar følgende design mønster, gerne gennem UML og C# kode. Brug evt. eksempler fra dit projekt:
  • Observer
 12. Forklar formålet med og notationen for Activity og State Machine UML diagrammerne. Forklar også hvordan man modellerer tilstand (Eng: State) vhja. State design mønstreret.
 13. Redegør for hvad Software Arkitektur er, herunder f.eks. Architecture Design, Logical Architecture, UML Package Diagrams, Layers, Architectural Analysis, FURPS, Quality Scenarios, og RUP phases & Architecture.
 14. Redegør for design og implementationsprincipperne i et “Persistence Framework”. Tag gerne udgangspunkt i kapitel 37 i OOAD bogen, men inddrag også dit eget design og implementation fra projektet.
 15. Redegør for hvordan man sikre kvaliteten af software, herunder hvordan man arbejder med forskellige former for test, validering, inspektion, samt forskellige strategier til test og kvalitetssikring.

0 Responses to “Exam”


 1. No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.